Zülfiye Yılmaz

Zülfiye Yılmaz

Arş. Gör. Zülfiye Yılmaz

2008 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  İnsan Hakları Hukuku programından aldı. Yüksek Lisans tezinin başlığı "Karl Polanyi'nin Çift Yönlü Hareket Kuramı Işığında Piyasa ve İnsan Hakları İlişkisinin Aktörleri"dir. 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora programına kayıtlı olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 

Çalışma alanları: yerel yönetimler, katılımcı demokrasi ve sosyal haklar. 

Detaylı özgeçmiş için lütfen tıklayın


zulfiye.yilmaz@bilgi.edu.tr