Avrupa Konseyi - Diğer Belgeler

 

Avrupa Konseyi'ne üye devletlerde insan haklarına saygıyı güçlendirmeyi amaçlayan çok sayıda antlaşma ve denetim usulü bulunmaktadır. Ancak, Avrupa Konseyi'nin insan haklarının gelişimine katkısı bunlarla sınırlı değildir. Örgütün doğrudan veya dolaylı olarak insan hakları alanında faaliyet gösteren organları tarafından, insan hakları hukukunun gelişimine katkı sağlayan ve birçoğu rapor veya görüş olarak adlandırılan sayısız belge üretilmektedir. Her ne kadar bu belgeler bağlayıcı nitelikte olmasalar da, devletlerin mevzuat ve uygulamalarına yol göstermektedirler.

Bu belgelerin bir kısmı Avrupa Konseyi tarafından üye devletlerin resmi dillerinde de yayımlanmaktadır. Bu nedenle aşağıda belgelerin bir kısmının orijinal İngilizce metinlerine, bir kısmının ise hem İngilizce hem de Türkçe metinlerine erişim sağlanmıştır.

 

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu

 

Aşağıda Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun tematik çalışmaları bulunmaktadır. Komisyon’un Türkiye raporları için tıklayınız.

 

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanmış olan Genel Politika Tavsiye Kararları:

 • ​​1 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Irkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele

Kararın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 2 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Ulusal düzeyde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele konusunda uzmanlık organları

Kararın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.  

 • 3 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Romanlara/Çingenelere yönelik ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele

Kararın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. 

 • 4 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Potansiyel mağdurların ayrımcılık ve ırkçılık konusundaki deneyim ve algılamalarına ilişkin ulusal anketler

Kararın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 5 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. 

 • 6 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Irkçı, yabancı düşmanı ve antisemitik malzemenin internet aracılığıyla yayılmasıyla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 7 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Irkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye yönelik ulusal mevzuat

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 8 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Teröre karşı faaliyetlerde ırkçılıkla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 9 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Antisemitizmle mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 10 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Eğitim aracılığıyla, eğitimde ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 11 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Polis faaliyetlerinde ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 12 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Spor alanında ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 13 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Çingene karşıtlığı ve Romanlara karşı ayrımcılıkla mücadele

Kararın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 14 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: İstihdamda ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış olan, Avrupa’da Irkçılıkla Mücadelenin 10 yılı: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Çalışmalarına İlişkin Bir Değerlendirme adlı yayının İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış olan, "Etnik" İstatistikler ve Avrupa Konseyi Ülkelerinde Verilerin Korunması başlıklı Çalışma Raporu’nun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış olan, İfade Özgürlüğüne Saygı Gösterirken Irkçılıkla Mücadele Etmek başlıklı Uzman Raporu’nun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi

 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Standartlarının Türkçe derlemesine ulaşmak için tıklayınız.

Komite’nin Türkiye raporları için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri

 

Aşağıda Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin tematik çalışmaları bulunmaktadır. Komiser’in Türkiye raporları için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin çocuk hakları alanındaki tematik raporları:

 • Çocuklar ve Bedensel Ceza: Aynı Zamanda Bir Çocuk Hakkı Olan Vurulmama Hakkı, 2008 

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Çocuklar ve Çocuk Adaleti: İyileştirme Önerileri, 2009 

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Çocuk Haklarına İlişkin Tutum, CommDH/PositionPaper(2010)1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Olağan Olmayan Bir Durumda Bulunan Ergin Olmayan Mültecilerin Haklarına İlişkin Tutum,  CommDH/PositionPaper(2010)6 

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Evlat Edinme ve Çocuklar: Bir İnsan Hakları Perspektifi, CommDH/IssuePaper(2011)2 

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin terörle mücadele alanındaki tematik raporları:

 • Terörle Mücadelede Özel Hayata Saygı Hakkının Korunması, CommDH/IssuePaper(2008)3

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • İnternette ve Daha Geniş Dijital Dünyada Hukukun Üstünlüğü, CommDH/IssuePaper(2014)1

Raporun Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.  

 • Ulusal Güvenlik Kuruluşlarının Demokratik ve Etkin Gözetimi, CommDH/IssuePaper(2015)2

Raporun Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin ekonomik kriz ve insan hakları alanındaki tematik raporları:

 • Ekonomik Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarını Korumak, CommDH/IssuePaper(2013)2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseksüel bireylerin (LGBTI) insan hakları alanındaki tematik raporları:

 • İnsan Hakları ve Cinsiyet Kimliği”, CommDH/IssuePaper(2009)2

Raporun Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • İnsan Hakları ve İnterseks Bireyler, CommDH/IssuePaper(2015)1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin medya özgürlüğü, bağımsızlık ve farklılık alanındaki tematik raporu:

 • Medya Özgürlüğüne İlişkin Tutum, CommDH/PositionPaper(2010)2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin mültecilerin, göçmenlerin ve sığınmacıların insan hakları alanındaki tematik raporları:

 • Bir Devletten Ayrılma Hakkı, CommDH/IssuePaper(2013)1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa’da Mülteciliğin Kriminalize Edilmesi, CommDH/IssuePaper(2010)1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa’daki Olağandışı Mültecilerin İnsan Hakları, CommDH/IssuePaper(2007)1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin engelli bireylerin insan hakları alanındaki tematik raporları:

 • Engelli Bireylerin Bağımsız ve Toplum İçinde Yaşama Hakları, CommDH/IssuePaper(2012)3

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Kim Karar Verecek? Zihinsel ve Psikososyal Engelli Bireylerin Hukuki Ehliyete Sahip Olma Hakları, CommDH/IssuePaper(2012)2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • İnsan Hakları ve Engellilik: Herkes için Eşit Haklar, CommDH/IssuePaper(2008)2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin Eski Yugoslavya bölgesindeki savaş sonrası adaleti ve uzlaşma alanındaki tematik raporları:

 • Eski Yugoslavya’da Savaş Sonrası Adaleti ve Sürdürülebilir Barış

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Eski Yugoslavya’da Savaş Sonrası Adaleti ve Sürdürülebilir Barışa İlişkin Tutum, CommDH/PositionPaper(2012)1 

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

​​